Innowacyjne modele biznesowe, zyskanie przewagi konkurencyjnej Krakowa poprzez zaangażowanie lokalnych przedstawicieli branży spotkań, a także digitalizacja i promocja wydarzeń hybrydowych – to założenia trwających właśnie prac nad Protokołem KRAKÓW NETWORK, którego powstanie ogłoszono w grudniu 2020 roku. Kraków przygotowuje się do ofensywy na rynku MICE w nadchodzących latach.
Więcej na www.krakownetwork.pl