FAQ, najczęściej zadawane pytaniaOrganizacja wydarzenia

Co w sytuacji, gdy Targi nie będą mogły odbyć się fizycznie, w formie stacjonarnej? 
Jeżeli zostaną wprowadzone rządowe zakazy i obostrzenia uniemożliwiające organizację Targów stacjonarnie, Organizator przewiduje przeniesienie do internetu części programu możliwych do odwzorowania online.

Rejestracja/zgłoszenie/logowanie 2022 - Wystawcy

W jaki sposób mogę dokonać rejestracji na Targi?
Rejestracja na Targi dla nowych Wystawców odbywa się poprzez Panel dostępny >>> wkrótce szczegóły
Logowanie Wystawcy, który w latach poprzednich założył konto odbywa się tutaj

Ważne terminy/daty

Przyjmowanie zgłoszeń - do kiedy trwa?

Przyjmowanie zgłoszeń na targi Horeca/Gastrofood/Enoexpo trwa do 14.10.2022 r. 


Przyjmowanie zgłoszeń na Konkurs winiarski trwa do 7.10.2022 r.

Do kiedy mogę bezkosztowo wycofać się z Targów?
Wystawca może zrezygnować z udziału w Targach bez ponoszenia kosztów stoiska do dnia 16.09.2022 r.
Otrzymuje wówczas zwrot pieniędzy, jednak z wyłączeniem opłaty rejestracyjnej, która jest bezzwrotna i obligatoryjna.

Do kiedy należy przesłać projekt zabudowy stoiska w przypadku Wystawców zamawiających powierzchnię niezabudowaną?
Projekt zabudowy stoiska należy dosłać do 14.10.2022 r.
Do kiedy należy dokonać wpisu do elektronicznego katalogu?
Wpis do katalogu jest możliwy do 14.10.2022 r.

Koszty

Czy mogę bezkosztowo wycofać się z Targów?
Wystawca może zrezygnować z udziału w Targach bez ponoszenia kosztów stoiska do dnia 16.09.2022 r. 
Zwrotowi podlegają wszystkie wpłacone przez Wystawcę kwoty, za wyjątkiem opłaty rejestracyjnej.

W przypadku złożenia TwK oświadczenia Wystawcy o rezygnacji z udziału w Targach po 16.09.2022 lub nieobjęcia stoiska przez Wystawcę, Wystawca jest zobowiązany do uiszczenia pełnej kwoty, wynikającej ze złożonych zamówień oraz wszelkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez TwK w związku ze zgłoszeniem się Wystawcy, a następnie rezygnacją z udziału w Targach lub nieobjęcia stoiska.


W sytuacji, w której Targi zostaną odwołane z przyczyn określonych w punkcie 14.1 regulaminu, Wystawca zrzeka się roszczeń o zwrot obowiązkowej Opłaty Rejestracyjnej Wystawcy oraz części należnych TwK Opłat w wysokości  odpowiadającej 20% wartości złożonych i potwierdzonych zamówień na: powierzchnię targową / stoisko, typ powierzchni targowej / stoiska oraz Opłaty Infrastrukturalnej.
Czy mogę otrzymać zwrot opłaty rejestracyjnej w przypadku odwołania Targów / rezygnacji z udziału w Targach?
Opłata rejestracyjna jest bezzwrotna, bez względu na to, czy Wystawca zrezygnował z Targów na własne życzenie, czy też wydarzenie zostało odwołane.
Dlaczego nie mogę otrzymać zwrotu opłaty rejestracyjnej?
Opłata rejestracyjna to kwota, która pokrywa wstępne koszty przygotowania Targów, tj. utrzymania systemu rejestracji oraz częściowego rozliczenia realizacji.